STRONA G?WNA
USŁUGI
ZAM?IENIE
PŁATNOŚĆ
KONTAKT
OBSŁUGA ZLECE?/b>
kontakt@memoria.waw.pl

Informacja do
wydrukowaniaMemoria
Lisa Kuli 5/3
01-512 Warszawa
tel.: (+48) 22 394 1007/06

 


Czyszczenie nagrobka (usługa podstawowa):
  • sprzątni?ie i umycie nagrobka

  • sprzątni?ie terenu wokół grobu (odpowiednio do pory roku - usuni?ie zalegających liści, śniegu, starych kwiat? oraz usuni?ie wypalonych zniczy, śmieci, zb?nej roślinności, zagrabienie terenu)

  • zapalenie znicza.
80 PLN

Czyszczenie oraz konserwacja nagrobka (pomnika, płyty, napis?).

120 PLN

Posadzenie roślin (kwiat? jednorocznych, bylin, krzew?) i ich piel?nacja.

uzgodnienie indywidualne

Zapalenie zniczy, zakup i ułożenie wiązanek oraz kwiat?.

uzgodnienie indywidualne

Zagospodarowanie najbliższego otoczenia nagrobka.

uzgodnienie indywidualne

Dojazd do miejsca wykonania usługi poza granicami Warszawy (na terenie Warszawy w cenie usługi).

1,00 PLN/km

Koszt fotografii dokumentującej wykonanie usługi przesyłanej poczt?na adres wskazany przez Klienta. (Przesłanie poczt?elektroniczn?fotografii cyfrowej jest zawarte w cenie usługi.)

3,00 PLN
plus opłata pocztowa

Usługi ekspresowe
Usług?ekspresow?jest usługa, kt?ej termin wykonania jest kr?szy ni?5 dni roboczych od potwierdzenia zam?ienia - wpłacenia zaliczki. Usługi ekspresowe s?płatne podw?nie. Usługi ekspresowe na rzecz stałych Klient? nie wymagaj?potwierdzenia przez wpłacenie zaliczki.

uzgodnienie indywidualne


 
   
© Memoria 2005